Foto av Helena Larsson
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20152023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I mitt avhandlingsarbete undersökte jag existentiell ensamhet ur ett närståendeperspektiv. Jag utforskade också de äldres upplevelser och vilket existentiellt stöd som erbjuds både de äldre och anhöriga. Avhandlingen visar att närståendes erfarenheter är centrala för att förstå hur existentiell ensamhet upplevs och uppfattas. Den visar också att de närstående och äldre inte alltid uppfattar och beskriver situationen kring existentiell ensamhet på samma sätt. 

 

Min nuvarande forskning handlar om vårdkontextens betydelse för existentiella frågor och behov. En av vårdkontexterna som utforskas är enheter där specialiserad palliativ vård ges. En annan studie handlar om existentiellt stöd till anhöriga. Jag är också involverad i ett internationellt forskningsprojekt via CAT-program som handlar om likheter och skillnader mellan depression, existentiell ensamhet och välbefinnande hos sköra äldre personer. 

Undervisning

Jag arbetar som universitetslektor i vårdvetenskap vid Högskolan Kristianstad. Under snart 20 års tid har jag följt och tagit del av utvecklingen av palliativ vård i Sverige.  

Inledningsvis, i början av 2000-talet, i arbetet som sjuksköterska vid en specialiserad enhet inom palliativ vård. När jag efter några år började arbeta som adjunkt fick jag ansvar för hur undervisningen om palliativ vård utformades i sjuksköterskeprogrammet och i det arbetet tog jag med mig mina erfarenheter från den palliativ enheten in i min undervisning. 

I mitt arbete som adjunkt arbetade jag också parallellt med min magisteruppsats. Uppsatsarbetet genomfördes som deltagarbaserad forskning där jag samverkade med och dokumenterade processen hos en grupp vårdpersonal i deras arbete med att implementera ett förnyat arbetssätt med patienter som hade smärtproblematik. 

Magisteruppsatsen ledde fram till en publikation. Vägen ledde vidare till doktorandstudier och under våren 2020 disputerade jag i vårdvetenskap med avhandlingen ”Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer: ett närståendeperspektiv”. Min forskarutbildning gick jag vid Malmö universitet, fakulteten för hälsa och samhälle. 

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Helena Larsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller