Inget foto av Helena Tassidis

Helena Tassidis

  Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
  20062024

  Forskningsoutput per år

  Personlig profil

  Forskning

  I min forskning använder jag konventionella metoder samt utvecklar metoder för att studera hur cellulära signalvägar i olika celler påverkas vid olika behandlingar. Min forskning bedrivs i samarbete med forskare vid Högskolan Kristianstad, Lunds universitet, Malmö Universitet och Göteborgs Universitet.

  Undervisning

  Jag har en doktorsexamen i laboratoriemedicin med inriktning tumörbiologi vid Lunds universitet och jag har även en grundutbildning som biomedicinsk analytiker. På Högskolan Kristianstad är jag anställd som universitetslektor i biomedicinsk laboratorievetenskap och har ett uppdrag som programområdesansvarig för biomedicinska analytikerprogrammet med tillhörande kompletteringsutbildningar. Jag sitter som lärarrepresentant i fakultetsnämnden för Naturvetenskap. Den stora delen av min undervisning just nu är handledning och examination av examensarbete på grund- och avancerad nivå. 

  Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

  2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 14 – Hav och marina resurser

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen där Helena Tassidis är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

  Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

  Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller