Inget foto av Helena Tassidis
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20062020

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I min forskning använder jag konventionella metoder samt utvecklar metoder för att studera hur cellulära signalvägar i olika celler påverkas vid olika behandlingar. Min forskning bedrivs i samarbete med forskare vid Högskolan Kristianstad, Lunds universitet, Malmö Universitet och Göteborgs Universitet.

Undervisning

Jag har en doktorsexamen i laboratoriemedicin med inriktning tumörbiologi vid Lunds universitet och jag har även en grundutbildning som biomedicinsk analytiker. På Högskolan Kristianstad är jag anställd som universitetslektor i biomedicinsk laboratorievetenskap och har ett uppdrag som programområdesansvarig för biomedicinska analytikerprogrammet med tillhörande kompletteringsutbildningar. Jag sitter som lärarrepresentant i fakultetsnämnden för Naturvetenskap. Den stora delen av min undervisning just nu är handledning och examination av examensarbete på grund- och avancerad nivå. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 14 – Hav och marina resurser

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Helena Tassidis är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller