Foto av Henric Djerf
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20122023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Universitetslektor i miljövetenskap. Min forskningsverksamhet handlar om vatten och vattenrening. Jag har ett stort intresse i att studerar våtmarker och dess funktioner med avseende på vattenkvalitet. Under de senaste åren har jag haft focus på vattenfärg och hur våtmarker minskar/ökar dessa. Jag har även tittat på hur man kan minska järn och aluminium i våtmarker.  

Men jag har även jobbat med mer tekniskt avancerad vattenrening som ozonering av förorenat vatten eller olika typer av filtermaterial. Ett annat ämne som intresserar mig är återföring av ämnen till kretsloppet. Särskilt hur man kan återföra näringsämnen så som kväve och fosfor till jordbruket.

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Henric Djerf är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller