Inget foto av Ina Blind

Ina Blind

Fil. Dr.

Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20062020

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning kan placeras inom ämnesområdena urban- och regionalekonomi samt bostadsekonomi. Jag har bland annat studerat hur olika hushåll väljer att bosätta sig i förhållande till urbana/regionala funktioner (böneutrop och kollektivtrafik) och geografiska variationer i bostadsprisutveckling. För närvarande studerar jag bland annat effekter av att ombilda hyresrätter till bostadsrätter. 

Jag har min doktorsexamen från Uppsala universitet och har också gjort en postdok vid Lunds tekniska högskola, Lunds universitet.

Undervisning

Jag undervisar på kurserna ”Makroekonomisk teori”, ”Mikroekonomi och internationell handel”, "Miljöekonomi för en hållbar utveckling" och "Samhällsekonomi för ämneslärare"

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Ina Blind är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller