Inget foto av Indira Kjellstrand
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20162021

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Forskning

Jag är en lektor inom organisering och ledarskap på Högskolan Kristianstad. 

Mina huvudsakliga forskningsintressen inkluderar studier av känslor och maktrelationer i organisationer, och mer specifikt hur dessa påverkar organisatoriskt lärande och organisationsförändringar. 

Mitt senaste forskningsprojekt inkluderar samarbeten med kollegor inom områden institutionellt arbete och hur det ändras under systemiska förändringar och gender och ledarskap. Jag använder kvalitativa forskningsmetoder i sin studie och utnyttjar foto elicitation som en metod för att fånga dynamiken mellan människor i organisationer jag studerar. 

Undervisning

Jag undervisar i ämnen inom områdena organisationsstudier, ledarskap och kvalitativa forskningsmetoder. Jag handleder också kandidat- och magisteruppsatser inom de forskningsområdena. 

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Indira Kjellstrand är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler