Foto av Indira Kjellstrand
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20142024

Forskningsoutput per år

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Indira Kjellstrand är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Affärsverksamhet och ekonomi

Ditt meddelande har skickats.
Ditt meddelande har inte skickats på grund av ett fel.