Inget foto av Ingela Furenbäck

Ingela Furenbäck

20052020

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt forskningsintresse är om arbetsliv med fokus på samverkan inom och mellan organisationer och grupper, delaktighet, utvecklingsprocesser och utvärdering.

Mina ansatser har främst varit interaktiva former som Deltagarbaserad aktionsforskning (Participatory action Research, PAR). Forskningsmetoder har varit kvalitativa, men under senare år har jag förkovrat mig inom psykometri med strävan att utveckla instrument för mätning av mellanmänskliga fenomen och sociala aspekter.

Min doktorsavhandling var ett deltagarbaserat aktionsforskningsprojekt om samverkan inom hälso- och sjukvården. Centralt för avhandlingen var att samverkan betraktades utifrån ett konfliktteoretiskt perspektiv. I praktiken innebar det att betrakta olikheter som naturliga mellan organisationer och människor. Utvecklingsarbete i samverkan behöver därmed arrangera kontinuerliga mötesarenor för hantering av dessa olikheter.

Under ett år hade jag ett postdoc-projekt inom Linnéuniversitetet och Nationellt kompetenscentrum anhöriga, som innebar att genom aktionsforskning stödja implementering av systematisk uppföljning inom svenska kommuner och samtidigt bedriva forskning om systematisk uppföljning.

I anslutning till det uppdraget fick jag fortsatt uppdrag av regeringen och Socialstyrelsen via Nationellt kompetenscentrum anhöriga som projektledare och forskare för barn som anhöriga. Fokus var på samverkan mellan organisationer och att stödja utveckling, implementering och forskning kring stöd till barn som anhöriga på nationell nivå.

Socialstyrelsen gav mig år 2020 uppdrag som Vetenskapligt råd för familjeorienterat arbetssätt fram till 2024.

Efter socionomexamen arbetade jag inom socialtjänst samt som personalkonsulent inom företagshälsovård. År 2002 började jag arbeta inom akademin och jag har sedan dess haft olika roller och uppdrag som avdelningschef, programområdesansvarig, lektor, pedagogisk utvecklingsansvarig, post doc, projektledare och forskare. Under dessa år har jag arbetet inom Högskolan Kristianstad med undantag 2015-2020 då jag tjänstgjorde inom Linnéuniversitet och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Min doktorsavhandling var om samverkan och bedrevs i samverkan med aktörer inom hälso- och sjukvård. Att i hög grad samverka har präglat och fortsätter att prägla mina olika uppdrag som projektledare för barn som anhöriga och nu som programområdesansvarig för personal- och arbetslivet. Det är genom mötet med andra vi främjar utveckling och utvecklas själva.

Undervisning

Under åren har jag undervisat i flera olika områden och program. Jag har intresse för forskning och utveckling av pedagogik och har gjort några forskningsstudier och praktiska utvecklingsarbeten. Mitt fokus är på Professionell Personlig Utveckling samt att skapa ett lärandeklimat som främjar studenternas inre motivation till studier, som deras nyfikenhet och lust att lära.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Ingela Furenbäck är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller