Inget foto av Ingela Furenbäck

Ingela Furenbäck

Doktor i folkhälsovetenskap

  1997 …2024

  Forskningsoutput per år

  Personlig profil

  Forskning

  Min forskning har fokus på mellanmänskliga aspekter som samverkan inom och mellan organisationer, grupprocesser, delaktighet, utvecklingsprocesser, lärande, generiska förmågor och utvärdering.

  Min ansats är främst interaktiv såsom deltagarbaserad aktionsforskning (Participatory action Research, PAR) och forskningscirkel (Collaborative Inquiry, CI). Forskningsmetoder är främst kvalitativa såsom deltagande observation med samtal, intervjuer och dokumentstudier. Jag har även förkovarat mig inom psykometri med avsikt att utveckla instrument, som om mätning av delaktighet och andra mellanmänskliga aspekter. 

  Min doktorsavhandling var ett deltagarbaserat aktionsforskningsprojekt om samverkan inom hälso- och sjukvården. Centralt för avhandlingen var att samverkan betraktades utifrån ett konfliktteoretiskt perspektiv. I praktiken innebar det att betrakta olikheter och konflikter som naturliga mellan organisationer och människor. Utvecklingsarbete och samverkan behöver utifrån detta perspektiv arrangera kontinuerliga mötesarenor för progression.

  Under ett år hade jag ett postdoc-projekt inom Linnéuniversitetet och Nationellt kompetenscentrum anhöriga, som innebar att genom aktionsforskning stödja implementering av systematisk uppföljning inom svenska kommuner och samtidigt bedriva forskning om systematisk uppföljning.

  I anslutning till det uppdraget fick via Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga, rollen som nationell projektledare och forskare för barn som anhöriga. Fokus var på samverkan mellan organisationer och att stödja utveckling, implementering och forskning kring stöd till barn som anhöriga på nationell nivå.

  2020 blev jag vetenskapligt råd för familjeorienterat arbetsätt av Socialstyrelsen. 

  Efter socionomexamen arbetade jag med socialt arbete under cirka 14 år inom socialtjänst samt som personalkonsulent inom företagshälsovård. År 2002 började jag arbeta inom akademin och har sedan dess haft olika roller och uppdrag som avdelningschef, programområdesansvarig, lektor, pedagogisk utvecklingsansvarig, post doc, projektledare och forskare. Under dessa år har jag arbetet inom Högskolan Kristianstad med undantag 2015-2020 då jag tjänstgjorde inom Linnéuniversitet och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

  Min doktorsavhandling var om samverkan och bedrevs i samverkan med olika aktörer inom hälso- och sjukvård. Samverkan har fortsatt att prägla mitt forskningsfokus och genomförandet av forskningen. Studier under 2023 är om samverkan inom akademin samt forksning om lärande och personlig professionell utveckling och förmågor som är centrala för hållbar utveckling.  

  Undervisning

  Sedan min anställning inom högskola / universitet 2002 har jag undervisat i flera olika områden och program. 2023 blev pedagogiskt meriterad. Mitt intresse är huvudsakligen på att stödja studenternas genreiska förmågor och personliga profesionella utveckling. Under åren har jag drivit flera pedagogiska utvecklingsprojekt. Som programområdesansvarig är jag ledare för  pedagogisk utveckling inom avdelningen. Jag har varit delaktig i forskningsstudier kring pedagogisk utvecklingsarbeten.  Mitt fokus är på Samverkan, Professionell Personlig Utveckling samt att skapa ett lärandeklimat som främjar studenternas inre motivation till studier, som deras nyfikenhet och lust att lära.

  Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

  2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

  Utbildning / akademisk kvalifikation

  Fil. Dr., Utveckling av samverkan: Ett deltagarorienterat aktionsforskningsprojekt inom hälso- och sjukvård, Nordiska Högskolan för folkhälsovetenskap

  2005-sep.-012012-dec.-13

  Tilldelningsdatum: 2012-dec.-13

  Personalkonsulentutbildning - Arbetsorganisation och förändringsarbete , Arbetslivsinstitutet

  2002-jan.-052002-nov.-23

  Tilldelningsdatum: 2002-nov.-23

  Magister, Socialt arbete -inriktning behandlingsarbete - Verklighetens kamp mot drömmarna

  1998-sep.-012001-jan.-15

  Tilldelningsdatum: 2001-jan.-15

  Fil. kand., Socionomexamen, Socialhögskolan

  1984-sep.-011988-jan.-08

  Tilldelningsdatum: 1988-jan.-08

  Externa befattningar

  Vetenskapligt råd för familjeorienterat arbetssätt, The National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen)

  2020-juni-012028-maj-31

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen där Ingela Furenbäck är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

  Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

  Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller