Inget foto av Ingemar Holgersson
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20002022

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min akademiska utbildning har jag från Lunds universitet. I min grundexamen har jag både matematik, filosofi och matematik. 1980 disputerade jag i teoretisk fysik med inriktning mot högenergifysik.

Efter disputationen utbildade jag mig till ämneslärare i matematik och fysik, och efter några år som lärare på gymnasiet i Kristianstad anställdes jag 1985 som lektor vid Högskolan Kristianstad. Här har jag kommit att intressera mig för lärandet i matematik och fysik och varit med i arbetet inom Lisma-gruppen från starten 1990.

Men även som forskare där jag leder ett projekt som heter GÖMU (Gränsöverskridande matematikundervisning) med syfte att hitta former för att stimulera och stödja lärares arbete med att utveckla sitt sätt att arbeta med matematik. Detta gäller från förskola och upp genom hela grundskolan.

Jag är också huvudansvarig för ett projekt där jag tillsammans med Torgny Ottosson här på Högskolan Kristianstad samarbetar med Berner Lindström och Jonas Emanuelsson vid Göteborgs universitet. Här handlar det om att via datorspel försöka stimulera barns utveckling av en sund taluppfattning, och genom detta undersöka mer i detalj hur barns lärande inom detta område verkligen går till.

Undervisning

De senaste åren har jag arbetat nästan uteslutande med matematikdidaktik. Som lärare på magisterprogrammet med inriktning matematikdidaktik, och på kurser om matematik för yngre barn och elever både i lärarprogrammet och i kompetensutveckling för aktiva lärare, men även som biträdande handledare i forskarutbildning. För närvarande är jag också engagerad i inriktningen mot matematik i den nya speciallärarutbildningen.

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 4 – God utbildning

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Ingemar Holgersson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler