Inget foto av Ingemar Jönsson

Ingemar Jönsson

Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
19992022

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning inom hållbar samhällsutveckling är inriktad på det lokala samhällets möjligheter att ställa om mot ett mer hållbart utnyttjande av naturresurserna. Framför allt är kommunerna i centrum genom sitt ansvar för planering av mark- och vatten. Jag är också intresserad av vad som styr våra individuella beteenden i miljöfrågor, och vårt behov av naturupplevelser, framför allt från ett evolutionspsykologiskt perspektiv. 

I ett projekt beviljat av Naturvårdsverket studeras under 2018-2020 olika aspekter på ekologisk kompensation med fokus på tillämpning inom kommunerna, med syfte att ge riktlinjer för tillämpningen av ekologisk kompensation i Sverige. Ekologisk kompensation innebär att negativ påverkan på miljön från exploatering inom ett område kompenseras genom restaurering eller skapande av nya miljöer inom ett annat område. Projektet innefattar fem delprojekt som bland annat kommer att belysa hur modeller för kompensation kan utformas, hur kompensation kan bli mer accepterat bland olika aktörer, och hur den sk. skadelindringshierarkin kan säkerställas inom ett kommunalt planeringsperspektiv. Inom medverkande kommuner analyseras erfarenheterna av att tillämpa ekologisk kompensation.  

Högskolan Kristianstad har projektansvar och forskningen genomförs i samarbete med miljökonsultföretagen Anthesis Enveco AB, Ecogain AB, EnviroEconomics Sweden och IVL Svenska Miljöinstitutet AB, samt Helsingborgs kommun, Lomma kommun och Kommunförbundet Skåne. 

Information om projektet finns här och på projektets webbsida.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 14 – Hav och marina resurser
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Ingemar Jönsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller
 • Swedish tardigrades

  Jönsson, I., Guidetti, R. & Massa, E.

  14-01-01 → …

  Projekt: Forskning

  Fil
 • MuniComp: Ekologisk kompensation som styrmedel – ett kommunperspektiv

  Jönsson, I., Söderqvist, T., Franzén, F., Hasselström, L., Scharin, H., Cole, S., Lindblom, E., Mellin, A., Ersborg, J., Pettersson, I., Lidfalk, S., Jephson, T., Boström, M., Björn, H., Bengtsson, F. & Kjeller, E.

  18-01-1621-10-31

  Projekt: Forskning