Inget foto av Ingemar Ottosson

Ingemar Ottosson

  1986 …2021

  Forskningsoutput per år

  Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

  Personlig profil

  Forskning

  Jag är historiker och därmed intresserad av tidsperspektivet. Mitt forskningsfält – Östasien – är mycket vitt och täcker världens folkrikaste region samt två av världens tre största ekonomier. Man talar också om Stillahavsasien, och särskilt förr använde man termen Fjärran Östern. Inom detta fält har jag ett specifikt fokus: Sveriges historiska relationer till och intressen i regionen. Det är ett ämne som bara bitvis är undersökt. Det gäller framförallt Ostindiska kompaniet på 1700-talet och de svenska vetenskapsmännen i Kina under tidigt 1900-tal. En hel del övrig grundforskning på området står jag själv för – jag har publicerat artiklar och böcker i ämnet under drygt två decennier.

  Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

  2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen där Ingemar Ottosson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

  Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

  Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller