Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20112023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning handlar främst om människors aktiva deltagande och deltagande ur ett omvårdnads- och hälsoperspektiv i en högteknologisk miljö, främst PICU-sammanhang. Jag utforskar hur teknisk utveckling och digitalisering påverkar lärande, omvårdnad, lärande och hälsa i vardagen, inom professioner, institutioner och i samhället. Att forska om hur teknisk utveckling påverkar lärande, hälsa och omvårdnad gör att jag är intresserad av interaktiva processer som pågår i en högteknologisk miljö under längre eller kortare tid och vad det betyder för omvårdnadsutvecklingen inom utbildning, klinik och hem. Jag är även forskargruppsledare för forskargruppen MENT, Medical education, nursing care in high technological context, placerad på Karolinska Universitetssjukhuset. Jag deltar i ett antal projekt, nationella såväl som internationella. Jag är den vice ordförande för ESPNIC https://www.espnic.eu/Pages/Home.aspx För närvarande är jag forskningsledare för projektet "See Me, Listen to Me, Meet Me", som fokuserar på förmågan att barn, föräldrar och anställda att delta, i självbestämmande och lärande i olika kliniska sammanhang och ur olika aktörers perspektiv. Det finns även tre doktorander i projektet. Jag är också involverad i projektet Eth Co, som är ett etiskt europeiskt forsknings och -utvecklingsprojekt. Jag är också involverad i det europeiska utbildningsprojektet MYOCRO.

Jag bihandleder för närvarande 3 Ph.D. studenter och är en defacto handledare till 3 Ph.D. studenter har jag varit författare till flera publikationer.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Externa befattningar

Professor i Intensivvård, University of South-Eastern Norway

2022-dec.-01 → …

Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Janet Mattsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller