Foto av Jenny Edvardsson

Jenny Edvardsson

doktorand i pedagogiskt arbete

  20162024

  Forskningsoutput per år

  Personlig profil

  Forskning

  Mitt forskningsintresse rör barns och ungas läsning och hur skönlitteratur kan användas i undervisning.  Hösten 2022 påbörjade jag min doktorandanställning och avhandlingsarbetet är inriktat mot hur skönlitteratur kan användas som didaktiskt verktyg i högstadiets NO-undervisning.

  Parallellt med doktorandprojektet bedriver jag, tillsammans med tre kollegor vid Högskolan Kristianstad, forskning om skönlitteraturens didaktiska potential i ämnet hem- och konsumentkunskap.

   

  Undervisning

  Jag är adjunkt i utbildningsvetenskap och legitimerad lärare i  svenska, historia och svenska som andraspråk mot SFI. Jag har under många år arbetat inom grund- och gymnasieskolan både som lärare, skolutvecklare, förstelärare och skolledare.

  Jag har suttit med i referensgrupper för Skolverket kopplat till läroplansarbete och skolbiblioteksfrågor.

  Nu undervisar jag på lärarutbildningen (har kurser inom ämnena svenska och utbildningsvetenskap) och med uppdragsutbildningar som rör skolbibliotek och svenska. 

  Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

  2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 5 – Jämställdhet

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen där Jenny Edvardsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

  Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

  Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller