Foto av Jens Hultman
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20052023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är professor i företagsekonomi (med särskild inriktning på marknadsföring och handel) vid Fakulteten för ekonomi. Jag har en doktorsexamen i företagsekonomi från Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Min doktorsavhandling fokuserade på teknologispridning och industriell marknadsföring.

Jag har varit verksam i akademin sedan år 2000, och har arbetat med högskoleutbildning och forskning på ett par olika lärosäten i Sverige och varit gästforskare utomlands vid ett flertal tillfällen. I min roll som professor försöker jag hitta en bra balans mellan forskning och undervisning. Jag har erfarenhet av undervisning på alla nivåer (exempelvis grundnivå, magisternivå, forskarutbildning osv). Jag har varit anställd som lektor sedan 2008 och blev docent 2011 och professor 2018. Jag har varit ansvarig för administration och utveckling av kurser och program på högskolenivå och min undervisning ligger i huvudsak inom marknadsföring.

Jag forskar inom områdena marknadsföring och handel, och publicerar regelbundet mina resultat i vetenskapliga tidskrifter, handleder doktorander och är delaktig i forskningsprojekt. Jag har genom åren bland annat forskat på hållbarhetsutveckling inom handeln, inköpsutveckling och organisering av inköp, format- och konceptutveckling och internationalisering. Min forskning har bland annat publicerats i tidskrifter som European Retail Research (Springer), Industrial Marketing Management (Elsevier), Journal of Purchasing and Supply Management (Elsevier), International Journal of Retail & Distribution Management (Emerald) och The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research (Taylor & Francis).

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Jens Hultman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller