Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag arbetar för tillfället i två forskningsprojekt:

  • Medeltida agrarhistoria i Dalarnas fäbodlandskap
  • Deglaciationskronologi i södra fjällkedjan genom datering av issjösediment

Undervisning

Jag är universitetslektor i biologi och paleoekolog. Detta innebär att jag intresserar mig för ekologiska frågor ur ett historiskt perspektiv. Framför allt är jag intresserad av människans påverkan på landskapet genom tiderna och arbetar gärna tillsammans med arkeologer, historiker och kulturgeografer. Sådana samarbeten får jag rika möjligheter till i min roll som lärare och handledare på det treåriga landskapsvetarprogrammet.

Samverkan

Initiativtagare till nätverket “Skånska landskapsgruppen” som omfattar representanter för skånska kommuner, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Skogsstyrelsen och Hembygdsförbundet. Nätverkets syfte är att utbyta information av gemensamt intresse samt att arrangera den årliga Skånska landskapsdagen.

Representerar Högskolan Kristianstad i nätverket ”Helge å Model Forest”.

Representerar Högskolan Kristianstad i nätverket ”Sydsvenska natur- och kulturgårdar”.

Medlem i Nordiska förbundet för Kulturlandskap.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Joachim Regnéll är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller