Inget foto av Joakim Ekstrand
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20072021

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning har över tid alltmer kommit att inrikta sig på hälsa och hälsoekonomiska frågeställningar och jag tillhör högskolans forskningsmiljö PRO-CARE. Min doktorsavhandling låg dock inom ett helt annat område, nämligen valutapriser. I avhandlingen använde jag temporära jämviktsmodeller samt överlappande generationsmodeller för att analysera egenskaper och dynamik hos växelkurser, såväl över tid som under osäkerhet.

I forskningen relaterad till hälsa och hälsoekonomi har jag varit inblandad i flera olika projekt, bland annat ett som studerar mångbesökarna hos psykiatriska akutmottagningar och ett som rör preventiva hembesök till seniorer. Inom hälsoekonomin är det ofta viktigt att kunna mäta graden av hälsoförändringar i samband med olika typer av insatser och just kvalitetssäkrad mätning av hälsoeffekter har kommit att få ett stort fokus i min forskning, företrädesvis med psykometriska och metrologiska metoder och då speciellt Rasch Measurement Theory (RMT).

Min bakgrund som forskare inom såväl finansiella marknader som inom metrologi har lett till att jag också blivit engagerad i ett projekt som fokuserar på att utveckla metoder för att kunna mäta olika aspekter på hållbarhet och hållbarhetsarbete inom företag och organisationer.

En del av min forskningstid har ägnats åt att undersöka olika aspekter på undervisning och studier. Speciellt ha jag intresserat mig för faktorer som påverkar effektiviteten i undervisningen och studierna. För dessa ändamål har jag använt såväl parametriska (stochastic frontier analysis) som icke-parametriska metoder (data envelopment analysis).

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Joakim Ekstrand är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller