Inget foto av Johan Elmberg
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
1986 …2024

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

När jag inte undervisar ägnar jag mig åt forskning, framför allt våtmarksfåglarnas ekologi och hur vi bäst ska förvalta våra vilda gäss. Mitt forskarhjärta brinner också för att kartlägga havsormarnas systematik, för havsfåglarnas flyttning och för att förstå skogsbrukets påverkan på fågelsamhällena. Tidigare har jag också arbetat med fortplantningsbiologi hos groddjur och med forskningsinformation.

Undervisning

Jag undervisar mest på vår landskapsvetarutbildning, men ibland också blivande lärare och gastronomistudenter. Huvudsakligen orerar jag om ekologins under och mysterier, men gärna också på zoologiska och artkunskapsinriktade kurser.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 14 – Hav och marina resurser
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Johan Elmberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller