Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Doktorandstudent inom projektet "Personcentrering som innovativ strategi för hälsofrämjande idrottsutbildning". Projektet startade 2022 och beräknas pågå till 2026.

Undervisning

Adjunkt vid Folkhälsovetenskapliga programmet med inriktning beteendevetenskap vid HKR.

Adjunkt vid Idrottsvetenskapliga institutionen 2014-2017 vid Malmö Universitet. Primär undervisning i idrottsfysiologi, idrottsmedicin, ergonomi och träningslära. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Utbildning / akademisk kvalifikation

Magister, Developing young female football player's physique: description of a 3 year model - PROJECT97, Linnaeus University

2013-aug.2014-juni

Tilldelningsdatum: 2021-sep.-09

Fil. kand., BsC(hons) Sports Therapy, London Metropolitan University

2005-sep.-012008-juli-17

Tilldelningsdatum: 2008-juli-17

Nationell ämneskategori

  • Hälsovetenskap (303)

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller