Foto av Johanna Grönroos
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20102021

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag jobbar som avdelningschef för avdelningen för Miljövetenskap samt prodekan för fakulteten för Naturvetenskap. I dagsläget ägnar jag mig inte åt forskning. 

Jag är djurekolog och har forskat huvudsakligen på svenska tärnor men även andra arktiska fåglar. Frågeställningarna fokuserar på flyttningsmönster, flyttningsstrategier, övervintringsområden och orienteringsbeteenden.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 14 – Hav och marina resurser

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Johanna Grönroos är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller