Foto av Johanna Grönroos
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20102021

Forskningsoutput per år

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Johanna Grönroos är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap

Medicin och livsvetenskap

Ditt meddelande har skickats.
Ditt meddelande har inte skickats på grund av ett fel.