Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I min forskning har jag sysslat med litteraturhistoriska epokstudier men också med litteraturdidaktik, barn- och ungdomslitteratur, svenska som andraspråk, översättning och frågor som rör intermedialitet.

Under de senaste åren har jag skrivit om de möjligheter som skönlitteratur har att skapa känslomässiga reaktioner hos läsaren, till exempel som skrattlust, medlidande och spänning. I det sammanhanget har jag också kommit att intressera mig för hur former av affekt kan uppstå under litteraturarbetet i klassrummet.

Undervisning

Jag är lektor i litteraturvetenskap och har varit anställd vid Högskolan Kristianstad sedan hösten 2017. Jag undervisar på grundlärarprogrammen, ämneslärarprogrammet och inom uppdragsutbildningen. I det sistnämnda fallet arbetar jag bland annat med frågor som rör svenska som andraspråk samt språk- och litteraturdidaktik, både för lärare och skolbibliotekarier.