Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag har framför allt undersökt socialpsykologiska och relationsfilosofiska aspekter på undervisningssituationen. Begreppet relationell pedagogik går som röd tråd genom min forskning, där begrepp som relationer, samspel och mellanmänskliga möten är centrala.

Exempel på mina intresseområden inom fältet:

  • lärare-elev-relationen
  • klassrumskommunikation
  • analys av sociala band och känslors sociala funktion i undervisning
  • pedagogisk relationskompetens.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 4 – God utbildning

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Jonas Aspelin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller