Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Kamillas forskningsintresse har sitt ursprung i det didaktiska mötet med barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF), samt IF i kombination med autism. Under 20 år, 1997–2017, arbetade hon inom grund- och gymnasiesärskola, samt med uppdrag som pedagog inom daglig verksamhet. Under åren 2018-2022 genomförde hon sin forskarutbildning genom den nationella forskarskolan: Specialpedagogik för lärarutbildare (Special Education for Teacher Educators - SET), finansierad av Vetenskapsrådet (Dnr. 2017-06039). Den 25 maj 2022 disputerade Kamilla med avhandlingen; Att få tillträde till lärprocesser. Professionell utveckling för lärare som undervisar elever med intellektuell funktionsnedsättning och autism i grundsärskolan.  

Avhandlingen gav implikationer på hur lärare inom anpassad grundskola (f.d. grundsär-och gymnasiesärskola) kan utveckla sin undervisning för elevers delaktighet och lärande. I pågående studier följs dessa implikationer upp.

Undervisning

Min utbildningsbakgrund är att jag är socialpedagog, förskollärare och speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning. Jag har tidigare undervisat i grund - och gymnasiesärskolan och även drivit utvecklingsprojekt som förstelärare i grundsärskolan. För närvarande undervisar jag på speciallärarprogrammen på Högskolan Kristianstad.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 4 – God utbildning

Utbildning / akademisk kvalifikation

Fil. Dr., Filosofie doktorsexamen

Tilldelningsdatum: 2022-juni-20

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Kamilla Klefbeck är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller