Foto av Kari Rönkkö
20022023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag började min forskning med att förstå vad en metod är och kan var tillsammans med användbarhetsrelaterade frågor, samt utvidgade forskningen över tid till att också inkludera användarupplevelse, deltagande design, etnografiskt informerad etnometodologi, aktionsforskning, kooperativ metodutveckling, förstå hur organisatoriska beslut påverkar möjligheterna till människocentrerad design, design av IKT-skollösningar för utvecklingsländer, förstå effekter av sociala medier, motivationsappar och hälsoarmband i arbetslivet, samt har också intresserat sig för pedagogik inom högre utbildning. Den senaste tiden har jag fördjupat mig i vad artificiell intelligens (AI) är och kan vara för människan, samt medborgarengagemang. 

Mitt stora forskningsintresse handlar om att förstå begränsningarna och styrkorna hos människan när hen konfronteras med digitala artefakter och AI - att utmana konventionella metoder och kunskapsbidrag samt söka alternativa förklaringar och nya kreativa designalternativ.

Jag är en av initiativtagarna och forskningsledare för forskningsmiljön Design A* Research Collaboration – DARC på Högskolan Kristianstad.

Vi har nyligen bytt portal där vi presenterar våra forskare på HKR. Tyvärr, så har mycket av mina forsknings och undervisningsresultat inte automatiskt flyttats över till denna portals presentation av mig. De flesta av mina publikationerna, projekt, handledning och olika index mm... Både undervisningsindex och forskningsresultat nedan är alltså missvisande. Jag har undervisningserfarenhet på både grund och avancerad nivå inom områdena datavetenskap, programvaruteknik, arbetsvetenskap, teknik och social förändring, samt informatik med inriktning design. Om ni är intresserade av att veta mer om mina publikationer så rekommenderar jag därav ett besök på Google Scholar https://scholar.google.ca/citations?user=McBgI1YAAAAJ&hl=en  ; om ni vill veta mer om min undervisning och forskningär ni välkomna att kontakta mig.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Kari Rönkkö är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler