Foto av Karin Alm
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20052022

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag arbetar som universitetsadjunkt vid Högskolan Kristianstad. Jag har en ekonomie licentiateexamen i företagsekonomi och är antagen som forskarstuderande vid Ekonomihöskolan, Lunds universitet. Titeln på min licentiateavhandling är: Butikens roll för hållbar konsumtion, och doktorandprojektet handlar om marknadsorienterad hållbarhet inom organisationer och  hållbar detalj- och dagligvaruhandel i synnerhet. Jag intresserar mig för ett nära samarbete med olika intressenter inom organisationer och näringsliv för att föra fram agendan för hållbarhet inom akademin såväl som inom det omgivande samhället.

Undervisning

Jag är meriterad lärare. Min undervisning berör fyra huvudområden: företagens sociala ansvarstagande, marknadsföring, hållbarhet i organisationer och hållbarhet inom högre utbildning. I linje med mitt forksningsintresse kring hållbar utveckling är jag ansvarig för hållbarhetsslingan Work Integrated Learning med fokus på FN:s Globala mål för hållbar utveckling på vårt magisterprogram i ekonomi. Jag är även akademiskt ansvarig ledare för implementeringen av PRME - Priniciples for Responsible Management Education vid Fakulteten för ekonomi.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 1 – Ingen fattigdom
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen
  • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Karin Alm är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller