Fotografi visande Karin Alm

Karin Alm

  Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
  20042023

  Forskningsoutput per år

  Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

  Personlig profil

  Forskning

  Jag arbetar som universitetsadjunkt vid Högskolan Kristianstad. Jag har en ekonomie licentiateexamen i företagsekonomi och är antagen som forskarstuderande vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Titeln på min licentiateavhandling är: Butikens roll för hållbar konsumtion. I det fortsatta doktorsprojektet intresserar jag mig för den transformativa karaktären hos hållbart drivna dagligvarubutiker och hur butikschefer och handlare i sina olika roller agerar som ambassadörer i icensättandet av hållbarhet och hållbar konsumtion i dagligvarubutiken. 

  Såväl i min forskning som i min undervisning brinner jag för ett nära samarbete med olika intressenter inom organisationer och näringsliv för att föra fram agendan för hållbarhet inom akademin och  inom det omgivande samhället.

  Undervisning

  Jag är meriterad lärare. Min undervisning berör fyra huvudområden: företagens sociala ansvarstagande, marknadsföring, hållbarhet i organisationer och hållbarhet inom högre utbildning. I linje med mitt forksningsintresse kring hållbar utveckling är jag ansvarig för hållbarhetsslingan Work Integrated Learning med fokus på FN:s Globala mål för hållbar utveckling på vårt magisterprogram i ekonomi. Jag är även akademiskt ansvarig ledare för implementeringen av PRME - Priniciples for Responsible Management Education vid Fakulteten för ekonomi.

  Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

  2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 1 – Ingen fattigdom
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen
  • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen där Karin Alm är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

  Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

  Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller