Foto av Karin Höijer
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20132022

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning handlar om undervisning i skolämnet hem- och konsumentkunskap. Min ingång i ämnet var genom matens betydelse för undervisning. I min avhandling (2013) studerade jag bland annat hur elever och lärare på olika sätt konstruerar maten som begriplig i förhållande till ämnet och att deras perspektiv skiljer sig åt på många sätt. Genom denna studie vaknade även ett intresse för rummets betydelse för lärande och matupplevelse.

Efter avhandlingen har jag bland annat studerat just rummets betydelse när man inom hem- och konsumentkunskap byter kontext och går från det traditionella skolrummet till ett temporärt rum ute i skogen. Vad kan det betyda för lärande och upplevelse av mat? Ett annat område som jag studerat är bedömning i hem- och konsumentkunskap och hur lärare tänker kring detta.

Sedan 2021 driver jag ett kollegialt projekt där vi undersöker skönlitteraturens möjligheter för att undervisa om jämställdhet i hem- och konsumentkunskap.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet

Nationell ämneskategori

  • Didaktik (50302)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Karin Höijer är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler