Foto av Karin Wendin
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
1997 …2024

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Med en bakgrund i kemi och matematik står sensorisk vetenskap och konsumentvetenskap i fokus för min forskning, men även frågor som rör samspelet mellan människa och teknik. En stor del av min forskning är relaterad till hälsa och välbefinnande; som att anpassa produkter, både sensoriska och näringsmässiga, till specifika målgrupper. Även miljöfrågor har en central roll, exempelvis alternativa proteinkällor som alger och insekter.  

Avhandling

I min doktorsavhandling från 2001, Sensory Dynamics in Emulsion Products Differing in Fat Content, undersöks hur smak och konsistens skiljer sig åt i olika typer av emulsioner genom tillämpning av olika metoder som sensorisk och dynamisk analys. 

Forskningsområden: 

 • Sensoriska egenskaper hos livsmedel.
 • Acceptans av livsmedel och smakpreferenser bland olika målgrupper, exempelvis barn.
 • Nya livsmedel (Novel food).
 • Insekter som framtidens mat och alternativ proteinkälla.
 • Livsmedel för äldre.
 • Hållbara och hälsosamma måltidsvanor.
 • Utveckling och tillämpning av sensoriska metoder. 

Samverkan

 • Köpenhamns universitet – Affilierad associate professor. 
 • The Think Tank Intelligence Watch – Expert Miljörådet 

Undervisning

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 14 – Hav och marina resurser

Externa befattningar

Associate Professor, University of Copenhagen

2012-jan.-01 → …

Nationell ämneskategori

 • Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin (4)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Karin Wendin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller