Inget foto av Katarina Sjövall

Katarina Sjövall

  Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
  20092023

  Forskningsoutput per år

  Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

  Personlig profil

  Forskning

  Min avhandling fokuserade på hur det är att leva som närstående till en person som har en cancerdiagnos. Vi undersökte både den närståendes och den cancersjukes perspektiv med fokus på upplevelsen av vad det innebär att leva med avancerad cancer, men också hälsorelaterade aspekter så som sjukdomsdiagnos, sjukvårdskonsumtion och sjukskrivning. Studierna visade att närstående ibland kan känna sig utanför och att det var viktigt att närstående bjöds in till att vara delaktiga i vården. Såväl sjukskrivning, sjukdomsdiagnoser och sjukvårdskonsumtion ökade hos närstående året efter den cancersjuke hade fått sin diagnos.

  Min fortsatta forskning har haft fokus på kliniska frågeställningar i den onkologiska omvårdnaden. Forskningen har utgått från cancerpatientens perspektiv och personens upplevelse; hur det är att leva med cancer och cancerbehandling, hur man uppfattar vård och vårdkvalitet.

  Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

  2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen där Katarina Sjövall är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

  Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

  Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller