Kerstin Nilsson

Professor, Docent & Med.Dr. i Folkhälsovetenskap epidemiologi, och Docent & Fil.Dr. i Arbetsvetenskap

  20012023

  Forskningsoutput per år

  Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

  Personlig profil

  Forskning

  Kerstin Nilsson är professor i folkhälsovetenskap på Högskolan Kristianstad. Hon har medicine doktorsexamen samt docentkompetens i ämnet folkhälsovetenskap epidemiologi vid Lunds universitet, där hon även arbetar på medicinska fakulktetens avdelning för arbets- och miljömedicin.

  Kerstin har dessutom en filosofie doktorsexamen samt docentkompetens i ämnet arbetsvetenskap. Hon har tidigare arbetat vid myndigheten Arbetslivsinstitutet fram till 2007, samt vid Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

  Kerstin Nilssons forskning är tvärvetenskaplig och utgår från ett intresse att öka välbefinnande, hälsa och minska lidande för individer i samhället. Hennes forskningsintresse är sedan 2002 särskilt inriktat mot att skapa friska arbetsplatser och hållbart arbetsliv för alla åldrar. Kerstin har utifrån sin forskning utvecklat den välkända SwAge-modellen (Sustainable Working life in all Ages).

  Kerstin ingår i internationella och nationella forskningsprojekt och forskarnätverka om den äldre medarbetaren, pension och den demografiska förändringen i världen; chefers arbetsituation; arbetsrelaterade besvär; arbetsrelaterad Covid-19;  sjukförsäkringssystemet; kompetensöverföringsprojekt för medarbetare i olika åldrar; risker, olycksfall och arbetskador inom arbetslivet. Hon har även forskat om barn och ungdomars uppväxtvillkor på landsbygd och att växa upp på lantbrukarens arbetsplats. Dessutom har Kerstin ett stort intresse i naturens inverkan på hälsa och naturunderstödd rehabilitering (NUR). 

  Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

  2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

  Externa befattningar

  Docent, Sverige lantbruksuniversitet, Alnarp

  2008 → …

  Docent, Lund University

  2007 → …

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen där Kerstin Nilsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler