• Källa: Scopus
  • Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20202021

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är professor i folkhälsovetenskap och ämnesföreträdare för folkhälsovetenskap på Högskolan Kristianstad. Jag har medicine doktorsexamen samt docentkompetens i ämnet folkhälsovetenskap epidemiologi vid Lunds universitet, där jag även arbetar deltid på avdelningen för arbets- och miljömedicin.

Jag har även filosofie doktorsexamen samt docentkompetens i ämnet arbetsvetenskap. Jag har tidigare arbetat vid Arbetslivsinstitutet samt vid Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Min forskning utgår från ett intresse att öka välbefinnande, hälsa och minska lidande för individer, i organisationer och företag, samt i samhället. Jag använder kvantitativa så väl som kvalitativa metoder vid min forskning.

Mitt huvudforskningsområde är sedan 2003 hälsofrämjande arbetsplatser och ett hållbart arbetsliv för alla åldrar. Jag har utifrån min forskning och grounded theroy metoden utvecklat en teoretisk modell om påverkans och bestämningsområden för ett hållbart arbetsliv – swAge (sustainable working life in all ages). Se vidare beskrivning, föreläsningar och utbildning utifrån swAge-modellen här.

Jag har även forskat om barn och ungdomars uppväxtvillkor på landsbygd; naturunderstödd rehabilitering (NUR); chefers arbetssituation; kompetensöverföringsprojekt för medarbetare i kommun och landsting; risker och olycksfall inom arbetslivet; samt ingår i projekt med nationella registerdata för arbetsrelaterade besvär, sjukskrivning, sjukersättning och pension.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Kerstin Nilsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller