Inget foto av Kjell Johansson
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20182023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Forskning

Jag disputerade i zoologi vid Lunds universitet, och började vid Högskolan Kristianstad år 2017. Jag är huvudsakligen involverad på olika kurser i Biomedicinska analytikerprogrammet. 

Mitt forskningsintresse är fokuserat på näthinneförtvining, eller de sjukdomsprocesser som leder till att näthinnan vissnar och förlorar sin funktion. 

Forskningen har sedan 1996 varit inriktad på experimentell oftalmologi. Med olika typer av mikroskopi studeras och beskrivs de cellulära processer som resulterar i näthinneförtvining. Ett delprojekt är inriktad på så kallade neuroprotektiva mekanismer, det vill säga fokus på kemiska ämnen som bromsa näthinneförtviningen. 

Jag är medlem i Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH)

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Kjell Johansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller