Inget foto av Kristian Blomberg Kjellström
20222024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Forskning

Mina forskningsintressen är lärares digitala kompetenser och hur detta påverkar deras arbete med text och elevanpassningar i klassrummet. Jag verkar inom forskningsmiljön LILL på Högskolan Kristianstad.

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Kristian Blomberg Kjellström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller