Inget foto av Kristina Juter
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20022024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Forskning

Mina forskningsintressen är bland annat studenters, framför allt blivande matematiklärares, och elevers begreppsuppfattningar inom olika matematikområden. Analysrelaterade begrepp är speciellt intressanta. Jag studerar även yngre elevers kommunikation kring matematik vid grupparbeten med digitala spel.

Matematik inom andra ämnen är ett annat intressant område och jag ingår i en grupp som undersöker matematikens roll i fysikundervisningen på gymnasiet. Vetenskapsrådet har finansierat projektet. 

 Matematik i skönlitteratur är mitt senaste intresseområde. 

Undervisning

Jag undervisar huvudsakligen i matematik och matematikdidaktik på kurser inom ämnes- och grundlärarutbildningen samt i ämnesdidaktik på forskarutbildningen i pedagogiskt arbete. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 4 – God utbildning

Externa befattningar

Gästprofessor, Lund University

2022-aug.-012024-juli-31

Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Kristina Juter är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller