Inget foto av Laila Gustavsson

Laila Gustavsson

  Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
  1996 …2022

  Forskningsoutput per år

  Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

  Personlig profil

  Forskning

  Anställd vid Högskolan Kristianstad sedan 2003. Disputerade i april 2008 med avhandlingen "Att bli bättre lärare. Hur undervisningsinnehållets behandling blir till samtalsämne lärare emellan."

  Under åren 2010-2012 följde jag tillsammans med en forskare från Malmö Högskola ett kompetensutvecklingsprojekt i matematik på en F-6 skola i nordvästra Skåne. Projektet arbetade med Learning Study som metod och samtliga lärare intervjuades vid projektets början, i mitten av projektet och vid projektets slut.

  Idag riktar jag mig främst mot förskolans praktik. Ingår sedan 2011 i ett nordiskt projekt finansierat av Nordiska ministerrådet för utbildning och forskning (NordPlus) "Læring avnaturfagbegreper hos barnehagebarn (NatGrep)". Projektet har sin utgångspunkt i ett Nordiskt nätverk som består av institutioner som utbildar förskollärare i Sverige, Danmark, Island, Finland och Norge.

  Driver dessutom ett forsknings- och kompetensutvecklingsprojekt i nio kommuner i nordvästra Skåne tillsammans med FD Susanne Thulin "Vad innebär undervisning i förskolan kopplat till naturvetenskapligt innehåll?". Syftet med forskningen i detta projekt är att undersöka de ingående pedagogernas lärande och utveckling under kompetensutvecklingsperioden.

  Med videokamera har jag följt en grupp med pedagoger och förskolebarn i åldern 4-5 år under utevistelse i skog och mark. Detta resulterade i 20 timmar videofilm där utvalda delar är transkriberade och analyserade utifrån lärares förhållningssätt kopplat till vad barnen erbjöds att lära. En första artikel är publicerad utifrån detta material.

  Undervisning

  Undervisar på grund- och avancerad nivå och då framför allt utifrån ett fenomenografiskt och variationsteoretiskt perspektiv på lärande kopplat till olika innehåll samt i utomhuspedagogik. Handleder sedan flera år tillbaka lärarstudenter i deras uppsatsarbeten på B- och C-nivå.
  Har också ett antal externa uppdrag som föreläsare inom samma områden.

  Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

  2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 4 – God utbildning

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen där Laila Gustavsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

  Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

  Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller