Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mina forskningsintressen är främst inriktade på historiedidaktik och samhällskunskapsdidaktik. På senare tid har jag även ett intresse för utbildningshistoria.

Jag blev klar med min licentiatavhandling 2012 och min doktorsavhandling 2016. Avhandlingarna har en historiedidaktisk inriktning med ett samhällsvetenskapligt fokus. Den senaste publikationen jag bidragit till är en bok vid namn ”Att bedöma i historieämnet: perspektiv på historisk kunskap, bedömning och prov” där jag tillsammans med David Ludvigsson är redaktör och har författat ett kapitel.

Undervisning

Jag har arbetat som gymnasielärare i tjugo år och därefter som lärarutbildare på Högskolan Kristianstad. Vid sidan av mitt arbete har jag engagerat mig i Historielärarnas förening, bland annat genom att vara med och anordna en mängd fortbildningsdagar för kollegor.

Nätverk

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller