Foto av Lena Ahlin
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
19992023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag har arbetat vid Högskolan Kristianstad sedan 2004 och undervisar inom ämnet engelska, främst kurser om litteratur liksom kreativt och akademiskt skrivande. Min avhandling, som handlade om representationer av Europa i verk av tre författare verksamma under Harlemrenässansen, skrevs vid Lunds Universitet.


Min forskning har fortsatt behandla amerikansk minoritetslitteratur och undersökt frågor om rasifiering, mellanförskap, nostalgi och (kollektivt) minne. Exempelvis har jag publicerat artiklar om skönlitterära representationer av den japansk-amerikanska interneringen under andra världskriget samt om minne och nostalgi i samtida adoptionsmemoarer. För närvarande skriver jag tillsammans med Maria Freij en bok om amerikanska och svenska memoarer om transnationell adoption. Vi undersöker hur dessa memoarer ömsom följer, ömsom utmanar konventionella självbiografiska troper som minne, (livs)resan, moderskap och nostalgi. Boken ska publiceras av Palgrave Macmillan/Springer.


Pedagogiska frågor kring akademiskt och kreativt skrivande ingår också i mina forskningsintressen. Jag intresserar mig främst för frågor om lärarledd återkoppling, kamratgranskning samt skrivande i relation till kritiskt tänkande och har skrivit ett flertal artiklar i dessa ämnen. Tillsammans med kollegor från Linnéuniversitetet och Jönköping University arbetar jag med ett projekt om kreativt skrivande i skolan.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Utbildning / akademisk kvalifikation

Fil. Dr.

Tilldelningsdatum: 2004-juni-24

Nationell ämneskategori

  • Humaniora och konst (6)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Lena Ahlin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler