Inget foto av Lena Bäckström
20062015

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Forskning

Jag ingår i forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Inom denna är min forskning knuten till två forskningsgrupper: Arbete i Skolan (AiS) och Barndom, Lärande och Utbildning (BALU). Jag är dessutom medlem av redaktionskommittén för Nordisk BarnehageForskning (NBF). 

Disputerade hösten 2006 på en avhandling med titeln: Barn i Bon. En intervjustudie med 11-åringar om familj, fostran och dagligt liv. I avhandlingen berättar 11-åriga barn om sina familjer och hur de själva uppfattar sina familjer och sin fostran.

Biträdande handledare till FD Susanne Thulin, HKR som disputerade 2011 vid Göteborgs universitet med avhandlingen Lärares tal och barns nyfikenhet: Kommunikation om naturvetenskapliga innehåll i förskolan. Huvudhandledare var professor Niklas Pramling och professor Ingrid Pramling Samuelsson.

Samverkan

2015 inleddes ett samarbete med Mary Juusela, författare och föreläsare. Detta presenterades vid en internationell konferens i juli-augusti 2015: 67th OMEP World Assembly and Conference Washington, USA. Vårt samarbete handlar om främlingsfientlighet, exkludering och identitetsprocesser i relation till barn, ungdomar och unga vuxna.

Undervisning

Jag arbetar med förskollärarutbildning, forskning och uppdragsutbildning vid Högskolan Kristianstad. Jag är förutom lektor vid HKR legitimerad psykolog / psykoterapeut med handledarutbildning. Mina yrkeserfarenheter är främst från förskola / förskoleklass samt från mödra-barnhälsovård. Det är företrädesvis barns utveckling och uppväxtvillkor i familj(-er) och förskola som jag ägnat mitt yrkesliv åt både som lärare vid HKR och som psykolog / psykoterapeut.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Lena Bäckström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler