Inget foto av Lena Hansson
  • Källa: Scopus
  • Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20032021

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning har i stor utsträckning handlat om undervisning av “naturvetenskapernas karaktär” (’nature of science’) och konsekvenser för elevers möjligheter i relation till naturvetenskapsundervisning, men jag har även bedrivit forskning på flera andra nv-didaktiska områden.

Just nu arbetar jag, tillsammans med Maria Andrée (SU), med ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet: ”Industriinitiativ i skolan – möjligheter och utmaningar för skolans NO- och teknikundervisning”. Industriaktörer erbjuder en stor mängd skolmaterial riktade mot grundskolans NO-undervisning. I projektet studerar vi hur lärare väljer om och hur de ska använda sådana material och studerar även hur relationer mellan naturvetenskap, samhälle och industri skapas och förhandlas av elever, lärare och industriaktörer.

I ett annat forskningsprojekt, ”Hur vet man att dinosaurierna hade fjäll? Bilderböcker som utgångspunkt för samtal om naturvetenskap i förskolan”, som finansierats av forskningsplattformen ”Lärande i samverkan” (HKR), arbetar jag tillsammans med Lotta Leden (HKR) och Susanne Thulin (HKR). Projektet har bedrivits i samverkan med fem förskollärare på en förskola. Vi har nyligen fått ett stipendium från Sten K Johnsons stiftelse för att skriva en bok riktad till förskollärare och förskollärarstudenter baserad på projektets resultat och erfarenheter. Jag, Lotta och Susanne börjar arbetet med boken hösten 2021.

Jag har nyligen, tillsammans med Hagop Yacoubian (Lebanese American University) varit redaktör för en antologi ”Nature of Science for Social Justice”. Boken har publicerats på Springer.  I ett doktorandprojekt, finansierat av Högskolan Kristianstad, arbetar Johanna Andersson (handleds av mig och Lotta Leden) vidare med ”naturvetenskapernas karaktär för demokrati och rättvisa” i ett praktiknära projekt som riktar in sig på gymnasieskolans naturkunskapsundervisning. Jag startar även höstterminen 2021, tillsammans med Lotta Leden, upp ett nytt projekt där vi arbetar tillsammans med en låg- och mellanstadieskola. I det projektet står naturvetenskapernas karaktär och elevers undersökande förmåga i fokus. Projektet finansieras av forskningsplattformen ”Lärande i samverkan” på Högskolan Kristianstad. För mer information om min forskning se publikationer och korta projektbeskrivningar nedan, samt på Google Scholar.

Undervisning

Utöver forskning arbetar jag på högskolan med undervisning i lärarutbildning och forskarutbildning och är ledamot av fakultetsnämnden för lärarutbildning och av utskottet för forskarutbildning. Jag är även ledamot av IHPST:s council (International History, Philosophy, and Science Teaching), medlem av ”editorial board” för tidskriften Science & Education, samt medlem av redaktionsrådet för den nationella, professionsvetenskapliga tidskriften ATENA didaktik.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Lena Hansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller