Inget foto av Lena Löfgren

Lena Löfgren

  Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
  20002017

  Forskningsoutput per år

  Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

  Personlig profil

  Forskning

  Jag undervisar i matematik och fysik och går forskarutbildning i pedagogik vid Malmö högskola. Mitt forskningsarbete ingår i MNA-institutionens forskningsområde Matematikämnets och de naturvetenskapliga ämnenas didaktik lett av professor Gustav Helldén som också är min handledare. Preliminär titel på mitt arbete är "Elever lär naturvetenskap - användning och utveckling av nya ord och tidiga erfarenheter". Arbetet är en longitudinell studie där jag följer 20 elever från 7 till 15 års ålder då de resonerar om tre olika fenomen som berör materia och dess transformationer. 

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen där Lena Löfgren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler