Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20052024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Forskning

Min forskningsverksamhet i ämnet miljöteknik är för närvarande inriktat på både vattenkvalitet och luftkvalitet. Arbetet bedrivs inom ett antal projekt med huvudsakligen extern finansiering. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Lennart Mårtensson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler