Foto av Leon Brokken
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
19952014

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Utbildning / akademisk kvalifikation

Okänt, Fil. Dr., Ultra-short loop feedback control of TSH secretion: the putative role of a pituitary TSH-receptor in health and disease, University of Amsterdam

19972002

Tilldelningsdatum: 2002-maj-14

Nationell ämneskategori

  • Cell- och molekylärbiologi (30108)
  • Fysiologi (30106)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Leon Brokken är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler