Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20132024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Forskning

Mitt expertområde som distriktssköterska och forskare är hälsofrämjande arbete och min forskning är inriktad mot interventioner som kan förbättra hälsa. Som doktorand för äldre personer från det att de har risk för att utveckla skörhet (I projektet äldre i riskzon), för sköra äldre post-doc (I KUPA-projektet) samt som senior forskare för allmänheten (I ELCI-projektet), för sköra grupper (ASSECC- projektet) samt för Hälso- och sjukvårdspersonal (PROLIVA- projektet).

 

Samverkan

Medlem i Lokal arbetsgrupp (LAG) för metodutveckling riktade hälsosamtal. LAG metodutveckling riktade hälsosamtal har i uppdrag att utveckla metoden för RHS i Region Skåne, för att följa evidens och AKO-riktlinjerna i regionen, där fokus är prevention av hjärt-kärlsjukdom och diabetes. https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/kunskapsstyrning/lpo/omraden-kunskapsstyrning/levnadsvanor/metodutveckling-riktade-halsosamtal/#243299

Undervisning

Jag arbetar som biträdande professor vid Högskolan Kristianstad inom sjuksköterskeprogrammet,  specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning distriktssköterska samt inom master och fosrskarutbildningen. Min undervisning handlar framförallt om hälsa och levnadsvanor och metoder för att motivera till hälsosamma val (motiverande samtal). Jag är koordinator för högskolans hälsomottagning.

Jag är legitimerad sjuksköterska sedan 2001 (HKR) distriktssköterska sedan 2007 (Lunds Universitet) och disputerade 2014 vid Sahlgrenska akademin. 

Jag har undervisat och varit inriktningsansvarig för Distriktssköterskeutbildningen vid Lunds universitet (2014-2019). Innan dess har jag arbetat på medicinsk akutvårdsavdelning (MAVA) i Lund, hjärtintensiven (HIA) i Lund, som distriktssköterska i Höörs kommuns hemsjukvård samt på vårdcentral både på distriktssköterskemottagning och på BVC. Jag har även arbetat som volontärarbetande sjuksköterska på vårdcentral i Calcutta, Indien.

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen
  • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Utbildning / akademisk kvalifikation

Fil. Dr., Medicinsk vetenskap , Sahlgrenska Akademin

Tilldelningsdatum: 2014-mars-21

Specialistsjuksköterska med inriktning Distriktssköterska , Lunds universitet

Tilldelningsdatum: 2007-okt.-31

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Lina Behm är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller