Inget foto av Lina Maria Ellegård

Lina Maria Ellegård

Fil. Dr., Biträdande professor

20122023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning handlar om hälso- och sjukvårdens ekonomi. Jag är speciellt intresserad av frågor om finansiella incitament, patienters fria vårdval och användning av digitala vårdtjänster. I de flesta av mina studier använder jag svenska registerdata för att undersöka hur olika reformer och styrmodeller påverkar vårdgivares och patienters beteende. 

Doktorsavhandling

Min avhandling handlade om kommunal ekonomi i Sverige. I det första kapitlet undersökte jag hur en åldrande befolkning påverkar kostnaderna per person i den offentligt finansierade äldreomsorgen. Två kapitel, varav ett samförfattat med Jens Dietrichson, handlade om hur kommunernas användande av budgetregler påverkar förmågan att upprätthålla god ekonomisk hushållning. I ett fjärde kapitel undersökte jag och Jens hur regeringens stödprogram till ekonomiska utsatta kommuner i början av 2000-talet påverkades dessa kommuners ekonomi på sikt.

Efter doktorsavhandlingen

Sedan min doktorsexamen har jag fokuserat på området hälsoekonomi, med särskilt fokus på reformer och skeenden inom svensk hälso- och sjukvård. Eftersom ansvaret för hälso- och sjukvården är decentraliserat till 21 oberoende regioner finns det många spännande reformer och initiativ att studera med övriga regioner som ”kontrollgrupp”.

Jag har särskilt studerat aspekter av vårdval och ersättningssystem i primärvården, men också studerat ersättningsmodellens betydelse i sjukhusvården. På senare tid har jag ägnat mycket tid åt studier av individers användning av nya digitala vårdtjänster.

Undervisning

Jag undervisar i mikroekonomi vid Fakulteten för ekonomi. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Externa befattningar

Docent, Nationalekonomiska Institutionen

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Lina Maria Ellegård är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller