Foto av Linda Plantin Ewe
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20152021

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt forskningsintresse fokuserar relationen mellan lärare och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  Mer specifikt riktas fokus mot lärares relationskompetens och hur denna kan utvecklas i syfte att främja elevers välbefinnande och i förlängningen deras sociala och akademiska utveckling. Jag är även intresserad av hur teori och praktik kan samverka och i min sammanläggningsavhandling har jag undersökt om lärares förståelse för relationskompetens kan utvecklas och om detta i så fall kan bidra till förändringar i hur såväl lärare som elever med neuropsykiatriska symtom uppfattar relationen till sin lärare respektive elev. 

I pågående kvalitativa studier undersöker jag på ett fördjupat plan hur lärares relationskompetens i relation till elever med neuropsykiatriska symtom manifesteras i den pedagogiska praktiken.

Undervisning

Jag är utbildad förskollärare, grundskollärare och specialpedagog och har mångårig yrkeserfarenhet av arbete som grundskollärare och specialpedagog i årskurs 1-9. Flera av mina yrkesverksamma år har jag primärt arbetat med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom resursskolans ram. 

Sedan 2014 är jag anställd som universitetsadjunkt i specialpedagogik vid högskolan Kristianstad där undervisar inom specialpedagog- och speciallärarprogrammen. 

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Linda Plantin Ewe är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller