Foto av Linda Plantin Ewe
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20152023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt forskningsintresse rör relationen mellan lärare och elever.  Mer specifikt riktas fokus mot relationen mellan lärare och elever med neuropsykiatriska svårigheter (NPS) och hur denna kan utvecklas i syfte att främja elevers välbefinnande och i förlängningen deras sociala och akademiska utveckling.

2022 disputerade jag med avhandlingen ”Lärares relationskompetens i möte med elever med ADHD. I den undersökte jag om lärares förståelse för relationskompetens kan utvecklas och om detta i så fall kan bidra till förändringar i hur såväl lärare som elever med NPS uppfattar relationen till sin lärare respektive elev. 

I pågående kvalitativa studier undersöker jag på ett fördjupat plan hur lärares relationskompetens i relation till elever med NPS manifesteras i den pedagogiska praktiken.

Baserat på resultaten i avhandlingen och preliminära resultat i pågående studier kommer jag under 2023–2025 att, tillsammans med professor Jonas Aspelin undersöka hur lärares relationskompetens kan främja interaktionen hos flickor med NPS. Projektet har titeln ”Flickor med NPS i skolan: Hur bygger lärare relationer som främjar elevernas interaktiva förmågor?” och finansieras av Högskolan Kristianstads forskningsplattform "Lärande i samverkan".

Ett ytterligare forskningsintresse handlar om hur lärandet kan göras tillgängligt för alla elever, med eller utan funktionsnedsättning. Under 2022 och 2023 har jag, tillsammans med fyra internationella forskare, verkat som redaktörer för två internationella antologier (peer-review). Böckerna har titlarna ” Building Inclusive Education in K-12 Classrooms and Higher Education: Theories and Principles” och “Developing Inclusive Environments in Education: Global Practices and Curricula”.

Undervisning

Jag är utbildad förskollärare, grundskollärare och specialpedagog och har mångårig yrkeserfarenhet av arbete som grundskollärare och specialpedagog i årskurs 1-9. Flera av mina yrkesverksamma år har jag primärt arbetat med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom resursskolans ram. 

Sedan 2014 är jag anställd som universitetsadjunkt i specialpedagogik vid högskolan Kristianstad där undervisar inom specialpedagog- och speciallärarprogrammen. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 4 – God utbildning

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Linda Plantin Ewe är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller