Foto av Lisa Dessborn
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20072024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Forskning

Min forskning har primärt handlat om häckande änder och jag har bland annat undersökt hur födotillgångar och konkurrens med fisk kan påverka närvaro och häckningsframgång under våren. Jag har även granskat de viktigaste födokällorna för änder och hur närvaro av rovdjur påverkar andungarnas beteende.

De senaste åren har jag haft en tydligare koppling till miljöfrågor där jag bland annat har varit med och forskat på hur utsättning av änder påverkar vilda arter. Jag har även undersökt hur gåsflockar kan påverka näringstransporten i landskapet och om detta kan leda till övergödning av lokala vatten.

Undervisning

Jag undervisar i huvudsak på Miljöstrategprogrammet och Förskollärarutbildningen. Jag intresserar mig för samhällsfrågor och tycker att det är viktigt att förmedla en balanserad bild av dagens miljöproblem och lösningar. Jag har sökt mig till förskollärarprogrammet eftersom jag tycker att det är spännande att arbeta med naturvetenskap och hållbar utveckling med barn i de yngsta åldrarna. Därför har jag också skrivit en bok om ämnet där man får följa två barns frågor och funderingar kring olika naturvetenskapliga fenomen. Detta följs av mina naturvetenskapliga förklaringar och didaktiska reflektioner. Boken heter "Att upptäcka naturvetenskap i förskolan" och ges ut av Studentlitteratur.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Lisa Dessborn är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller