Foto av Lisa Källström

Lisa Källström

Universitetslektor i Företagsekonomi, inriktning marknadsföring

  Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
  20132023

  Forskningsoutput per år

  Personlig profil

  Forskning

  Jag disputerade hösten 2019 vid Ekonomihögskolan på Lunds universitet med en avhandling inom platsmarknadsföring: "A good place to live - Rethinking residents' place satisfaction and the role of co-creation". Avhandlingen belyser hur "en bra plats att bo på" kan förstås, konceptualiseras och studeras med särskilt fokus på vilken roll samskapande och invånaren själv har i detta kontext. 

  Mina forskningsintressen ligger inom 

  1. platsmarknadsföring (där jag är särskilt intresserad av platsattraktivitet men även av hur platsvarumärke kan byggas tillsammans med platsen intressenter) 
  2. intressentsamverkan 
  3. handelsdestinationer (särskilt med fokus på relationen mellan handel och platsen), samt 

  Undervisning

  Jag arbetar på Fakulteten för ekonomi med forskning och undervisning på Ekonomprogrammet. Jag har själv en gång i tiden läst Ekonomprogrammet på Högskolan Kristianstad och jag tycker att det är fantastiskt roligt att nu få vara en del av att driva programmet och utbildningen framåt. 

  Som lektor på högskolan har jag förmånen att arbeta både med undervisning, forskning och samverkan. Alla tre delar stärker och utvecklar varandra. Som lärare tror jag starkt på att utgångspunkten för lärande är motivation och engagemang. För att kunna lära sig behöver man vilja lära sig och här blir upplevd relevans väldigt centralt. Samverkan med omgivande samhälle kan bidra till att studenterna förstår vikten av det de lär sig och göra teori meningsfull. Vidare så hänger utbildning och forskning samman i högre utbildning och forskning (min egen och andras) lägger grunden för en relevant och spännande undervisning.

  Undervisningsämnen

  Jag undervisar främst våra studenter på Ekonomprogrammet i kurser inom marknadsföring och internationellt företagande, men bedriver även distansundervisning och fristående kurser inom marknadsföring.

  Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

  2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

  Utbildning / akademisk kvalifikation

  Fil. Dr., Lund University

  Tilldelningsdatum: 2019-sep.-20

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen där Lisa Källström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

  Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

  Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller