Inget foto av Lisa Skär
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
19992024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Forskning

Efter min disputation har min forskning i huvudsak fokuserat på: Hälsa och välbefinnande vid långvarig sjukdom och eHälsa. Mina forskningsområden visar på betydelsen av samverkan mellan hälso- och sjukvården och teknik för att kunna möta och bemöta patienters och närståendes behov samt utveckling och tillämpning av eHälsa- och mHälsa-tjänster i en föränderlig hälso- och sjukvård. Min forskning är genomförd med både kvalitativ och kvantitativ design och flera projekt har även inkluderat doktorander. Inom de två forskningsområdena finns även samarbeten med forskare från andra ämnesområden, universitet, teknikföretag och organisationer/myndigheter. Förutom dessa två forskningsområden har jag genomfört forskning med pedagogiska frågor relaterat till sjuksköterskeutbildning.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Lisa Skär är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller