Foto av Lotta Leden
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20122022

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag har en bakgrund som MaNOTk-lärare och speciallärare på grundskolans senare del. Huvuddelen av min undervisning på Högskolan Kristianstad ligger inom ämneslärarprogrammen. Min forskning inriktar sig på inkluderande undervisning i naturvetenskap med särskilt fokus på undervisning av naturvetenskapernas karaktär. 

Jag har varit biträdande handledare för forskarstuderande i specialdidaktik (Catarina Wästerlid, HKR; MAU; lic juni 2022) och är för närvarande biträdande handledare för tre doktorander i pedagogiskt arbete (Johanna Andersson, HKR,  Anna Henriksson, HKR och Jenny Edvardsson, HKR). 

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 4 – God utbildning

Nationell ämneskategori

  • Didaktik (50302)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Lotta Leden är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler