Inget foto av Mårten Pettersson

Mårten Pettersson

Filosofie doktor

  Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
  20002023

  Forskningsoutput per år

  Personlig profil

  Forskning

  Jag är lektor i informatik och verksam i forskarmiljön DA*RC vid Högskolan Kristianstad.

  I maj 2023 disputerade jag i datavetenskap vid Malmö Universitet, med avhandlingen “Gettinging engaged in cooperation: Design, Distance and Distributed work”. 

  I min forskning fokuserar jag på frågor om teknikanvändning och design av ny teknik. Den första delen handlar om etnografiska studier av faktisk teknikanvändning, att förstå hur människor använder teknik. Den andra delen är mer designorienterad och handlar om att ge förslag på nya teknikstöd, tekniska funktioner och nya sätt att interagera med IT. Detaljerade och djupgående studier av arbete kan lyfta upp detaljer som jämte helhetsförståelsen ger inspiration till design av ny teknik.

  Samarbete är ett viktigt fokus i min forskning. Jag vill genom min forskning fortsätta att skapa kunskap om hur samarbete sker och hur det kan stödjas i olika situationer. I en tid när teknikutvecklingen tar stora språng och innovation är en del av vardagen finns det en vits att förstå hur saker görs idag. De stora visionerna om hur saker ska vara, mår bra av en koppling till hur saker faktiskt är idag. Etnografi och design, användarcentrerad, människocentrerad design, är viktiga delar av informatikämnet. Även om vi forskar om teknik i teknikens framkant är nuläget alltid något att ta spjärn mot.

   

  Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

  2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

  Nationell ämneskategori

  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik (10202)
  • Människa-datorinteraktion (10204)
  • Datavetenskap (10201)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen där Mårten Pettersson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

  Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

  Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller