Inget foto av Madelaine Agosti
  • Källa: Scopus
  • Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20132021

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning är inriktad på hälsofrämjande och förebyggande arbete inom kommunal vård och omsorg. Forskningen bedrivs tillsammans med vård, stöd och omsorgspersonal samt ledning och har inriktning på välmående och hälsa på arbetsplatsen, utifrån ett helhetsperspektiv, inkluderande både arbetsliv och privatliv. 

Jag tog min examen till folkhälsopedagog 2002 och har under många år arbetat med folkhälsoarbete inom kommunal verksamhet. Framförallt har mina anställningar och projekt varit förlagda under social- och utbildningsförvaltningar. Huvudinriktningar har varit förebyggande ANDT-arbete, hälsofrämjande arbete inriktat på barn och unga och förebyggande och främjande arbete inom arbetslivet. I min tjänst som sektionschef för en förebyggande enhet inkluderade ovanstående områden men även förebyggande och främjande arbete för äldre, väntjänst och volontärverksamhet samt anhörigstöd. 

2009 startade jag mitt företag som fokuserar på föreläsningar, genomförande av stressprofiler och rådgivning samt yogaklasser. 

Under min tid i olika folkhälsoprojekt väcktes många frågor som jag var intresserad av att forska vidare i och 2009 blev jag anställd som doktorand på deltid på Högskolan Kristianstad. 

Mitt forskningsintresse är brett och jag är genuint intresserad och nyfiken på hur vi kan arbeta för att på olika sätt främja och skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa utifrån olika perspektiv, nivåer och målgrupper. 

Jag disputerade 2018 med avhandlingen ”Att finna sin egen kraft”. Hälsopromotion på arbetsplatsen utifrån BELE- ett program för att främja ett salutogent livspussel bland kvinnlig vård-, stöd- och omsorgspersonal. Syftet med avhandlingen var att undersöka resurser som bidrog till balans mellan arbete och privatliv. Vidare var syftet att testa en arbetsplatsbaserad intervention med målet att främja medarbetares balans mellan arbete och privatliv och välbefinnande. 

Under min tid som chef inom kommunalverksamhet var jag delaktig i Forskningsplattformens samverkansgrupp och projektet ”Preventiva hembesök till seniora personer”. 

Jag är medlem i forskningsmiljön Människa- Hälsa-Samhälle (MHS) sedan 2009. 

Undervisning

Jag undervisar på högskoleförlagda kurser och på nätbaserade kurser inom ämnet folkhälsovetenskap och hälsopedagogik. Vidare handleder examensarbeten inom folkhälsovetenskap.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Madelaine Agosti är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller